Filler là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Filler Hàn Quốc nhắm vào các vùng cụ thể trên khuôn mặt, bao gồm dưới mắt, trán, đường viền miệng và cầu mũi cũng như đầu mũi.

Filler là gì?