Hàn Quốc có nổi tiếng với việc sử dụng filler không?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Hàn Quốc là nơi tổ chức một loạt các thương hiệu filler môi, cả local và nhập khẩu, mỗi thương hiệu đều cung cấp các đặc điểm và kết quả độc đáo.

Hàn Quốc có nổi tiếng với việc sử dụng filler không?