Nâng cơ không cần mổ là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Nâng cơ không cắt mở đại diện cho một sự chuyển đổi mạch lạc trong việc làm mới lại khuôn mặt, tránh né sự phụ thuộc truyền thống vào việc phẫu thuật cắt mở.

Nâng cơ không cần mổ là gì?