Nâng cơ bằng cách mổ là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Phẫu thuật nâng cấp cắt mở là một quy trình thẩm mỹ biến đổi được đặc trưng bởi những vết cắt chiến lược từ đầu đến tai.

Nâng cơ bằng cách mổ là gì?