Nếu kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ trở nên không tự nhiên, thì sẽ ra sao?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Hàn Quốc tự hào về các kỹ thuật tiên tiến của mình, đặc biệt là mang lại kết quả trông tự nhiên.

Nếu kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ trở nên không tự nhiên, thì sẽ ra sao?