Bí quyết để phục hồi nhanh sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Thời gian phục hồi sau phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi tùy theo quy trình và từng cá nhân. Hầu hết bệnh nhân cần được hỗ trợ để phục hồi sau phẫu thuật thẩm mỹ trong hai ngày đầu, sau đó sẽ trở nên độc lập hơn.

Bí quyết để phục hồi nhanh sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì?