Phẫu thuật thẩm mỹ có gây đau đớn lớn không?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Mặc dù có thể gặp một số không thoải mái, nhưng đau sau phẫu thuật thẩm mỹ thường có thể kiểm soát được và hầu hết đau sau phẫu thuật thẩm mỹ sẽ nhanh chóng giảm đi trong quá trình phục hồi.

Phẫu thuật thẩm mỹ có gây đau đớn lớn không?