Những điều nên và không nên sau phẫu thuật ngực

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Việc lên kế hoạch để nghỉ làm và các hoạt động hàng ngày khác trong vài ngày sau phẫu thuật ngực là rất quan trọng để đảm bảo cơ thể của bạn có đủ thời gian phục hồi.

Những điều nên và không nên sau phẫu thuật ngực