Quy trình của phẫu thuật giảm vòng 1 là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Phẫu thuật giảm vòng 1, một quy trình được thiết kế để giảm đau liên quan đến vòng 1 quá lớn thường liên quan đến việc sử dụng gây mê tổng thể.

Quy trình của phẫu thuật giảm vòng 1 là gì?