Có những loại phẫu thuật ngực nào? : phẫu thuật nâng ngực và phẫu thuật thu nhỏ vòng 1.

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Phẫu thuật nâng ngực nhằm mục đích tăng kích thước và hình dáng của vòng 1 thông qua việc cấy ghép nội tiết hoặc chuyển mỡ, phục vụ cho những người muốn có vòng 1 đầy đặn hơn.

Có những loại phẫu thuật ngực nào? : phẫu thuật nâng ngực và phẫu thuật thu nhỏ vòng 1.