Tác dụng phụ của liposuction là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Việc ký vào các biểu mẫu đồng ý là rất quan trọng để đảm bảo bạn hiểu rõ về quy trình và các tác dụng phụ liên quan của phẫu thuật hút mỡ.

Tác dụng phụ của liposuction là gì?