Những tác dụng phụ và rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Khả năng xảy ra biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm loại phẫu thuật, tiền sử bệnh và lựa chọn lối sống như hút thuốc. Các biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ có thể biểu hiện trong quá trình phẫu thuật hoặc xuất hiện sau khi hồi phục.

Những tác dụng phụ và rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ là gì?