ใครคือผู้สมัครเข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูก?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

เกณฑ์สำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูกคือการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างจมูกมีความสมบูรณ์

ใครคือผู้สมัครเข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูก?