ผลข้างเคียงและความเสี่ยงของการทำศัลยกรรมพลาสติกมีอะไรบ้าง?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำศัลยกรรมพลาสติกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงประเภทของการผ่าตัด ประวัติการรักษาพยาบาลของคุณ และทางเลือกในการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ภาวะแทรกซ้อนจากการทำศัลยกรรมอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดหรือเกิดขึ้นหลังการฟื้นตัว

ผลข้างเคียงและความเสี่ยงของการทำศัลยกรรมพลาสติกมีอะไรบ้าง?