การดึงรู้สึกแบบไม่ต้องผ่าตัดคืออะไร?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

การยกกระชับโดยไม่ทำแผลเฉือนแทนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการกระตุ้นใบหน้าใหม่ หลีกเลี่ยงการพึ่งพาตามแนวทางดั้งเดิมที่ใช้ทำแผลเฉือน

การดึงรู้สึกแบบไม่ต้องผ่าตัดคืออะไร?