ทำไมต้องใช้เอนดอนทีน?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

คำตอบอยู่ในประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงของมัน การจำแนกประเภทที่ซับซ้อน และวิธีการผ่าตัดที่ทำให้มันโดดเด่น

ทำไมต้องใช้เอนดอนทีน?