บริเวณที่สามารถทำการดึงรู้สึกได้คืออะไร?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

การเลือกระหว่างการยกใบหน้าขนาดเล็กและการยกใบหน้าขนาดเต็มขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผิวหย่อนและผลลัพธ์ที่ต้องการ

บริเวณที่สามารถทำการดึงรู้สึกได้คืออะไร?