ถ้าผลการผ่าตัดเสริมหน้าใสออกมาไม่ธรรมชาติจะเป็นอย่างไร?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

เกาหลีมีความภาคภูมิใจในเทคนิคขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ

ถ้าผลการผ่าตัดเสริมหน้าใสออกมาไม่ธรรมชาติจะเป็นอย่างไร?