การทำศัลยกรรมพลาสติกราคาเท่าไหร่?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

เมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ค่าศัลยกรรมในเกาหลีใต้มีราคาไม่แพงกว่า การแข่งขันในตลาด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ลดลง ล้วนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

การทำศัลยกรรมพลาสติกราคาเท่าไหร่?