กระบวนการของการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกคืออะไร?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

การผ่าตัดลดขนาดหน้าอก เป็นกระบวนการที่ออกแบบเพื่อบรรเทาความไม่สบายที่เกี่ยวข้องกับการมีหน้าอกใหญ่เกินไป โดยทั่วไปจะใช้การสลายในสภาพทั่วไป

กระบวนการของการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกคืออะไร?