ควรทำอะไรก่อนและหลังการผ่าตัดไลโพสัคชัน?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

ก่อนการดูดไขมัน, คุณอาจต้องทำการทดสอบห้องปฏิบัติการหรือการประเมินสุขภาพ, ปรับปรุงยา, เลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า, และหลีกเลี่ยงการทานแอสไพริน, ยาลดการอักเสบ, และสารสกัดจากสมุนไพร เนื่องจากสารเหล่านี้สามารถทำให้เกิดเลือดได้.

ควรทำอะไรก่อนและหลังการผ่าตัดไลโพสัคชัน?