มีประเภทของไลโพสัคชันอะไรบ้าง?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

การดูดไขมันสำหรับร่างกายมักจะทำในบริเวณต้นขา, สะโพก, ท้อง, และแขน มีหลายประเภทของการดูดไขมันที่ให้บริการ.

มีประเภทของไลโพสัคชันอะไรบ้าง?